Tirándote Flores

Tirándote Flores · Bobby Valentin · Eddie Palmieri Bobby Valentin 1983