Tirándote Flores

Tirándote Flores · Bobby Valentin · Eddie Palmieri
Bobby Valentin
1983